5: Rokkefjella

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 1978
Synfaring/revidering: Svein Olaussen, Yngvar Nilsen og Bård E. Andersen
Digitalisert: Morten Dalby, Thormod Paulsen
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårspretten 1980. Reserveterreng til VM 1978.
Terrenginformasjon: For det meste åpen furuskog med en god del myer, men også blandingsskog med tettere partier og en god del hogst. For det meste småkupert og lettløpt terreng med mange smådetaljer. Få stier.
  05 Rokkefjella