8: Korsetfjella

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 1987
Synfaring/revidering: Yngvar Nilsen
Digitalisert: Morten Dalby, Thormod Paulsen
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårspretten 1985, 1989. Åpen Nordisk landskamp 1987.
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog, men også tettere partier og noe hogst.
  08 Korsetfjella