11: Unnebergåsen

11: Unnebergåsen
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2008
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM mellom 2009
Terrenginformasjon: Kystnært og kupert terreng. Litt oppstykket av stier og kulturlandskap. Aktiv skogsdrift og ganske mye hogst.
  11 Unnebergasen
...

12: Isebakke

12: Isebakke
Kategori: Kart
Målestokk: 1:5 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2007
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM sprint 2010.
Terrenginformasjon: Sprintkart. Bolig- og industriområde. Noen skogspartier.
  12 Isebakke

13: Berg skole

13: Berg skole
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015 (nytegnet med laserkurver)
Synfaring: Morten K. Moe, Morten Dalby
Digitalisert: Morten K. Moe
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Model Event WMOC2003.
Terrenginformasjon: Relativt lite område med få myrer. Lite kupering, men en fin skråli mot vest. Noe hogst, men også fin gammel granskog. En del stier.
   
...

14: Boberg

14: Boberg
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Ny revidering:  
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: En relativt stor ås og flatere områder i vest. Ganske mye ny og gammel hogst.
   14 Boberg
...

15: Sørbrøden

15: Sørbrøden
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Ny revidering:  
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Noen mindre skogsområder omgitt av dyrket mark. Relativt flatt. Områder med stor flott gammel granskog, men også en del hogst.
   
...

Tur- og løypekart Høiåsmarka

Tur- og løypekart Høiåsmarka
Kategori: Kart
Målestokk: 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: mai 2005
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004-05
Rentegning og redigering: Morten Dalby 2004-05
Terrenginformasjon: Kartet inneholder mange innsamlede navn og de merkede løypene.

Tekstsiden bak på kartet gir historiske opplysninger om løypenettet i marka, GimleIF, Halden SK, Herrebrøden og Herrebrødenfjella samt utdrag fra Friluftsloven.

  Turkart Hoiasmarka
...

Tur- og grunnierkart Berg, Rokke Syverstad

Tur- og grunnierkart Berg, Rokke Syverstad
Kategori: Kart

 

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2001-03
Digitalisert: Morten Dalby 2001-03
Kartinformasjon: Kartet innholder innsamlende navn og eiendomsgrenser.

Baksiden av kartet gir informasjon:

  • Fornminner i Berg og Rokke
  • Skogen i Halden
  • Jordbruks- og kulturlandskapet
  • Forslag til turer
Bidragsytere: Freddy Fagerholt, Øyvind Torp, Erling Fosser
 
...

Kulturhistorisk turkart for Hovsfjellet, Iddesletta og Ystehede

Kulturhistorisk turkart for Hovsfjellet, Iddesletta og Ystehede
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001
Synfaring/revidering: Bård E. Andersen, Bakken og Helgesen, Joacim Carlsson, Øystein Kristiansen, Magnus Hov og Morten Dalby 2000-01.
Digitalisert: Morten Dalby 2000-01
Kartinformasjon: Kartet innholder innsamlende navn og småhistorier.

Baksiden av kartet gir informasjon:

  • Idd og kulturlandskaper på Iddesletta
  • Herrebøe fajansefabrikk
  • Steinindustrien
  • Iddefjorden
  • Halden, den gamle vaktpost i syd
  • Forslag til turer
...

26: Strupe (sprint)

26: Strupe (sprint)
Kategori: Kart
Målestokk: 1:5000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2004
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004
Digitalisert: Morten Dalby 2004
Tidligere løp: Finale Østfoldsprinten 2004
Terrenginformasjon: Variert område med bebyggelse, et lettløpt og diffust skogsparti, en større frodig bekkedal og mer lettløpt skog. For å få litt flere postdetaljer er minstemålet på steiner og høydepunkt lavere enn på 1:10000 og 1:15000 kart. Rotvelt og lyktestolper er også tegnet inn.
 
...

20: Høiås-Kjølen

20: Høiås-Kjølen
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2004
Revidering: Morten Dalby 2004
Digitalisering: Morten Dalby
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: Vårspretten 1964,-67,-78,-82,-87,-94,-99. NM 1965.
Terrenginformasjon: For det meste lettløpte fururabber med mange myrer. I nordøst innslag av mer kupert terreng og granskog. Tungløpt på ettersommeren og høsten pga høy lyng og gress.
 
...

21: Høiås III

21: Høiås III
Kategori: Kart
Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 1978
Revidering: Yngvar Nilsen, Arnt Edvin Andersen
Digitalisering: Morten Dalby, Thormod Paulsen
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: VM testløp 1978.
Terrenginformasjon: Østre del av Høiåsmarka. For det meste lettløpte fururabber med mange myrer. En lang skråli i øst og også skråli i sør ned mot Femsjøen. Mer varierende vegetasjon i skråliene, og en del hogst. Tungløpt på ettersommeren og høsten pga høy lyng og
...

22: Håkabyfjella

22: Håkabyfjella
Kategori: Kart
Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 1978
Synfaring: Bakken & Helgesen
Digitalisering: Thormod Paulsen, Morten Dalby
Kartbase: Håkaby-Lindtjern-Skolleborg
Tidligere løp: Militær VM 1978.
Terrenginformasjon: Skogen er for det mest lettløpt glissen furuskog med god sikt, mange myrer, få stier og veier. Terrenget er detaljrikt og små kupert. Tungløpt på ettersommeren og høsten pga høy lyng og gress. I sør skråli med varierende vegetasjon.
...

1: Syverstadvannet

1: Syverstadvannet
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10000 og 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2004, første gang 1976 Gimle IF
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2004
Ny revidering: Marcus Millegård 2012
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: WMOC 2003 og Norwegian Spring 2004
Terrenginformasjon: Variert område med få myrer. Hovedsakelig furuskog. Vestre og nordvestre del svært detaljrik og krevende, mens østre er slakere og rundere. Moderat kupering med god løpbarhet.
  01 Syverstadvannet
...

2: Tømmerås

2: Tømmerås
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2014, 2003/2004, første gang 1976 Gimle IF
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004
Digitalisert: Morten Dalby 2003
Ny revidering: Leif Roger Hultgreen 2014
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: WMOC 2003 og Norwegian Spring 2014
Terrenginformasjon: Variert område med få myrer. Hovedsakelig furuskog. Vestre del svært detaljrik og krevende, mens østre er slakere
...

3: Akselås

3: Akselås
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000 og 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2012, tidligere kart fra 80-tallet utgitt av Sarpsborg OL
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2012
Digitalisert: Morten Dalby 2012
Ny revidering:  
Kartbase: Akselås
Tidligere løp: Norwegian Spring 2012. Solrenningen 1979. Testløp til landskamp 1977.
Terrenginformasjon: Største delen av terrenget er nærmest urørt med åpen furuskog og god sikt og god løpbarhet. De
...

27: Fredriksten Festning

27: Fredriksten Festning
Kategori: Kart
Målestokk: 1:4 000
Ekvidistanse: 2m
Utgitt 2015
Synfaring/revidering: Morten Dalby, Morten Berglia 2015
Digitalisert: Morten Dalby, Morten Berglia 2015
Tidligere løp:

Vårpretten 1972, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Millitært VM 1978 og O-festivalen 1991.
Worldcup sprintstafett 2015.

Terrenginformasjon: Festningsområde med mange spesielle
...

28: Hovsfjellet

28: Hovsfjellet
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2002, første gang 1973
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Bakken og Helgesen, Yngvar Nilsen og Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2001
Kartbase: Hovsfjellet/Ystehede
Ny revidering: Øyvind Helgerud 2002
Tidligere løp: Vårpretten 1972, -79, -84 og 2002. Flere 1. og siste etapper i Grenskuriren, Mil. VM 1978 og O-festivalen 1990.
Terrenginformasjon: Variert med et nærområde
...

29: Ystehedeåsen

29: Ystehedeåsen
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001, første gang 1973
Synfaring/revidering: Bård Andersen, Bakken og Helgesen, Yngvar Nilsen og Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby 2001
Kartbase: Hovsfjellet-Sommero-Ystehede
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Terrenget bærer tydelig preg av gammel steinhoggerindustri.
 

 29 Ystehedeasen1

...

18: Høiås

18: Høiås
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001, første gang 1977
Synfaring/revidering: Yngvar Nilsen, Tore Sandvik, Vidar Ydse og Morten Dalby
Digitalisert: Astrid Bjørnerød, Morten Dalby 2001
Kartbase: Høiåsmarka-Ryggerød
Tidligere løp: Vårspretten 1964,-67,-78,-82,-87,-94,-99. NM 1965
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog med mange myer. Småkupert, detaljrikt og lettløpt terreng. Tyngre på ettersommeren pga høyt gress i myrene.
...