Ledige jobber/stipender i Halden SK

Trening - start

Ønsker du/dere å bidra til Halden SK sin aktivitet og samtidig få tilgang til økonomiske støtte til egen utvikling? Hvis svaret er "JA", les videre og gi en tilbakemelding til Erik og Bjørn Axel. Det er nå 2 ledige jobber/stipender: "Koordinator for salg av treninger" og "Prosjektleder WOD i Halden".

Koordinator for salg av treninger:

En andel av Halden SK sine inntekter kommer gjennom å tilrettelegge og selge treninger for andre klubber. Treningene er i stor grad hva vi allered har (se http://goo.gl/C7N67 ), mens jobben består i å:

  • oppdatere informasjon om treninger: http://haldensk.no/kart-og-loyper/train-in-halden
  • følge opp henvendelser som kommer 
  • besørge utskrifter av kjøpte treninger
  • koordinere levereing av kart og instruksjoner mht parkering etc.
  • koordinere spesialbestillinger (f.eks uthengig av nye løyper)
  • lage underlag for faktura

I 2016 hadde Jo ansvaret for denne jobben. Jobben er provisjonsbasert.
Forventet provisjon i 2017 er 10-15 000.

Prosjektleder WOD i Halden:
24.mai er World Orienteering Day i 2017.
Ved hjelp av skolekartene og støtte fra Halden Skiklubbs Stiftelse til Fremme av Friluftsliv, Orientering og Skisport for Haldens Ungdom ønsker vi at dette skal bli et arrangement med stor deltagelse fra skolene i Halden.
For å få dette til trenger vi 1-3 koordinator/instruktør(er).
Stipend til koordinator/instruktør(er) vil være inntil 15 000.

For begge jobbene kreves det at man er bekvem med kommunikasjon pr epost og telefon, og at man behersker bruk av ocad. Det kan også være en fordel med tilgang til bil da utskrifer gjøres på Aktivum. Ved flere interesserte vil løpere i fokusgrupper og blant juniorene prioriteres. Svar utbedes snarest, og vi forbeholder oss muligheten til å tildele jobbene til de som søker først.

På vegne av KAG og O-gruppa, Erik & Bjaxel