11: Unnebergåsen

11: Unnebergåsen
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2008
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM mellom 2009
Terrenginformasjon: Kystnært og kupert terreng. Litt oppstykket av stier og kulturlandskap. Aktiv skogsdrift og ganske mye hogst.
  11 Unnebergasen
...

12: Isebakke

12: Isebakke
Kategori: Kart
Målestokk: 1:5 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2007
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM sprint 2010.
Terrenginformasjon: Sprintkart. Bolig- og industriområde. Noen skogspartier.
  12 Isebakke

13: Berg skole

13: Berg skole
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015 (nytegnet med laserkurver)
Synfaring: Morten K. Moe, Morten Dalby
Digitalisert: Morten K. Moe
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Model Event WMOC2003.
Terrenginformasjon: Relativt lite område med få myrer. Lite kupering, men en fin skråli mot vest. Noe hogst, men også fin gammel granskog. En del stier.
   
...

14: Boberg

14: Boberg
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Ny revidering:  
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: En relativt stor ås og flatere områder i vest. Ganske mye ny og gammel hogst.
   14 Boberg
...

15: Sørbrøden

15: Sørbrøden
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Ny revidering:  
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Noen mindre skogsområder omgitt av dyrket mark. Relativt flatt. Områder med stor flott gammel granskog, men også en del hogst.
   
...

Tur- og løypekart Høiåsmarka

Tur- og løypekart Høiåsmarka
Kategori: Kart
Målestokk: 1:15000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: mai 2005
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004-05
Rentegning og redigering: Morten Dalby 2004-05
Terrenginformasjon: Kartet inneholder mange innsamlede navn og de merkede løypene.

Tekstsiden bak på kartet gir historiske opplysninger om løypenettet i marka, GimleIF, Halden SK, Herrebrøden og Herrebrødenfjella samt utdrag fra Friluftsloven.

  Turkart Hoiasmarka
...

Tur- og grunnierkart Berg, Rokke Syverstad

Tur- og grunnierkart Berg, Rokke Syverstad
Kategori: Kart

 

Målestokk: 1:15 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2001-03
Digitalisert: Morten Dalby 2001-03
Kartinformasjon: Kartet innholder innsamlende navn og eiendomsgrenser.

Baksiden av kartet gir informasjon:

  • Fornminner i Berg og Rokke
  • Skogen i Halden
  • Jordbruks- og kulturlandskapet
  • Forslag til turer
Bidragsytere: Freddy Fagerholt, Øyvind Torp, Erling Fosser
 
...

Kulturhistorisk turkart for Hovsfjellet, Iddesletta og Ystehede

Kulturhistorisk turkart for Hovsfjellet, Iddesletta og Ystehede
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001
Synfaring/revidering: Bård E. Andersen, Bakken og Helgesen, Joacim Carlsson, Øystein Kristiansen, Magnus Hov og Morten Dalby 2000-01.
Digitalisert: Morten Dalby 2000-01
Kartinformasjon: Kartet innholder innsamlende navn og småhistorier.

Baksiden av kartet gir informasjon:

  • Idd og kulturlandskaper på Iddesletta
  • Herrebøe fajansefabrikk
  • Steinindustrien
  • Iddefjorden
  • Halden, den gamle vaktpost i syd
  • Forslag til turer
...

26: Strupe (sprint)

26: Strupe (sprint)
Kategori: Kart
Målestokk: 1:5000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2004
Synfaring/revidering: Morten Dalby 2004
Digitalisert: Morten Dalby 2004
Tidligere løp: Finale Østfoldsprinten 2004
Terrenginformasjon: Variert område med bebyggelse, et lettløpt og diffust skogsparti, en større frodig bekkedal og mer lettløpt skog. For å få litt flere postdetaljer er minstemålet på steiner og høydepunkt lavere enn på 1:10000 og 1:15000 kart. Rotvelt og lyktestolper er også tegnet inn.
 
...