Vellykket vaskedugnad på Høiås!

Tirsdag kveld var det den årlige rundvasken på Høiåshytta. Tusen takk til alle 20 vaskehjelpere som stilte opp og hjalp til med å gjøre rent! Bildene viser noen av 

de flinke vaskehjelperne:

mars-april 2016 043-2

mars-april 2016 041-2

mars-april 2016 042-2