Bestem hyttevakta selv!

Hvis du selv vil bestemme når du skal ha hyttevakt i perioden september 2017 til april 2018, så kan du komme på Høiås i morgen torsdag 4.mai og skrive deg inn på vaktlista. Vaktlista er i papir og ligger på serveringsdisken fra kl. 18.15 til kl. 20.15. Hilsen Guri-Anne