Høiås besøk i 1939

Det nærmer seg en av søndagene med mest besøk på Høiås. Antagelig kommer du til fots fra en parkeringsplass like i nærhete. Har du noen gang tenkt på hvordan turen ville ha vært i 1939 - med start i Degernes og uten bil? Les brevet fra Sigvart Harlem til Vertskapet på Høiås her:
  Rakkestad 2-9.39  
Til

Vertsfolket paa

Skihytten Høiaas

Pr. Halden

   
Undertegnende reiste fra Rakkestad i Rutebil til det sted i Degernæs som veien tar av til Kolbjørnsvik hvor jeg overnattet, - og drog om morgenen derpaa Blaaløipa til Høiaas, men jeg naadde ikke saa langt første dag, jeg maatte overnatte i skoven mit mellem Østebymoen og Høiaas, og gik om morgenen derpaa kl ½ 6 og kom til Høiaas kl 10 form. og hvilte der et par timers tid og fik lit mat og øl, og gik saa til Halden for at bese messen det var i 1936 og reiste med Siggeruds Rutebil kl 24 natt og var i Rakkestad 1 ½ . ? Jeg fikk av Vertsfolket en pangsjonert jernbanemann, Eliassen tror jeg han de hette, gamle meget hyggelige folk, en Spaserstokk, men jeg var saa uheldig og henge de i fra meg ved disken paa et sted nær Rakkestad st. mens jeg kjøbte mig en kop kaffe, og gik et lite stykke for at nyten den, og da jeg kom tilbake, var stokken vækstjaalen. Jeg tængte derfor om de i tilfælde hadde flere av samme slag, om de da vilde være av den godhet at senne mig en saadan pr Siggeruds Rutebil adresse Rakkestad ølandelslag. Det er nærmest for at ha et minne fra Turisthytten Høiaas.
  Ærbødigst

Sigvart Harlem

 
Har bodd i Halden i 22 aar og var paa Høiaas en eneste gang i den tiden i den forrige bygningen.