Ekstraordinært årsmøte - oppdatert med saksdokumenter

Det avholdes ekstraordinært årsmøte for klubben torsdag 16.06.2016 kl.1930 på Høiåshytta. Eneste sak til behandling er forslag fra klubbens styre om å bli deleier i det aksjeselskap som skal etableres blant o-klubbene i Østfold i forbindelse med gjennomføring av orienterings VM 2019.

 Saksdokumenter