VM feiring - lørdag

Som annonsert blir det feiring etter stafetten. Lørdag fra klokka 19 har vi reservert Stenhoggarn Restaurant i Krokstrand, like i nærheten av arena. De åpner kun for oss. Men, vil du ha mat må du bestille i løpet av torsdag kveld. Menyen er her, og Pizza-meny er her. Bestilling gjøres på HSK-entry: http://entry.haldensk.no/event/1594