Årsmøte flyttet til Park Hotel

Årsmøte i Halden Skiklubb onsdag 24.1. kl. 1830 flyttes på grunn av værforholdene fra 
Høiås til Park Hotel.