INFORMASJONSMØTE HØIÅS torsdag 8.mars kl. 1930

Det inviteres til informasjonsmøte på Høiåshytta torsdag 8.mars kl.1930
Sak:
Halden SK arrangementer 2018
Norwegian Spring v/ Gudmund
Grenserittet v/ Vidar
WC 2018 v/ Bjørn Axel