Gravearbeider i lysløypa

Halden Kommune har anleggsvirksomhet ifm med ny ringledning for vann ved Frydenlund. I den forbindelse vil det være noe anleggsvirksomhet ved lysløpa på Stenrød. Traseen til denne vannledningen vil gå parallelt med lysløypa ved «stikrysset» med infoskilt/løypekart og krysse lysløypa lengre opp i retning Høyås.
Det vil kunne bli begrenset fremkommelighet ifm at anlegget krysser lysløypa. Grøfter vil bli sikret. Det er viktig å være obs på dette anleggsarbeidet spesielt ved sykling i lysløypa.

Se vedlagt bilde for traseen til vannledningen.

graving lysløypa