Resultater og historikk

2016

Sammenlagtresultater senior

Sammenlagtresultater ungdom

Resultater Høiåsrittet

Resultater Bergrittet

Resultater Ormtjernrittet

Resultater Marker Sparebankrittet

2015

Seeding Grenserittet
Alle som har deltatt i minst 3 ritt kan seedes til Grenserittet. Tiden som Grenserittet bruk regnes ut på følgende måte:

 • Best mulige seedingstid er snittiden av de 4 rittenes vinnertidene
 • Det er beregnet hvor mange prosent deltagerenes tider er i forhold til vinnertiden i de ulike rittene.  I tillegg er det etter beste evne lagt inn en utgjevningsfaktor for at ikke enkelte ritt skal telle mer enn andre.
 • Snittet av de 3 beste/lavest prosentene blir ganget med best mulige seedingstid for å finne den enkeltes seedingstid.
 • Se forøvrig regneark under:

xlsxSeedinggrunnlag Grenserittet 2015

xlsxSammenlagt tid og poeng - kvinner

xlsxSammenlagt tid og poeng - menn

xlsxSammenlagt tid og poeng - ungdom menn

Resultater Aremarkrittet

Resultater Ormtjernrittet

Resultater Berg Rema 1000-rittet

Resultater Høiåsrittet

 

2014

xlsxSammenlagtresultater

xlsxSeedinggrunnlag Grenserittet 2014.xlsx

Resultater Høiåsrittet
Resultater Ormtjernrittet
Resultater Berg Rema 1000 rittet
Resultater Marker Sparebankrittet


2013

xlsSammenlagtresultater tider (oppd. 19/6)

xlsSammenlagtresultater poeng (oppd. 19/6)

Seeding Grenserittet
Alle som har deltatt i minst 3 ritt kan seedes til Grenserittet. Tiden som Grenserittet bruk regnes ut på følgende måte:

 • Best mulige seedingstid er snittiden av de 4 rittenes vinnertidene
 • Det er beregnet hvor mange prosent deltagerenes tider er i forhold til vinnertiden i de ulike rittene. I 2013 er det lagt inn en utgjevningsfaktor for at ikke enkelte ritt skal telle mer enn andre.
 • Snittet av de 3 beste/lavest prosentene blir ganget med best mulige seedingstid for å finne den enkeltes seedingstid.
 • Se forøvrig regneark under:

xlsSeedinggrunnlag Grenserittet

Resultater Høiåsrittet
Resultater Ormtjernrittet
xlsxResultater Berg Rema 1000-rittet
xlsResultater Aremarkrittet

2012

Seeding Grenserittet
Alle som har deltatt i minst 3 ritt kan seedes til Grenserittet. Tiden som Grenserittet bruk regnes ut på følgende måte:

 • Best mulige seedingstid er snittiden av de 4 rittenes vinnertidene
 • Det er beregnet hvor mange prosent deltagerenes tider er i forhold til vinnertiden i de ulike rittene
 • Snittet av de 3 beste/lavest prosentene blir ganget med best mulige seedingstid for å finne den enkeltes seedingstid.
 • Se forøvrig regneark under:

 Seedingberegning

 

 Sammenlagtresultater tider (rev1)
 Sammenlagtresultater poeng (rev1)

Resultater Aremarkrittet

Resultater Berg Rema 1000-rittet (v2)

Resultater Ormtjernrittet (v2)

 Resultater Høiåsrittet
 Resultater Høiåsrittet 6 - 12 år

2011

html Adelskalender (oppdatert 18/5-2011)

Sammenlagtresultater tider
 Sammenlagresultater poeng

 Resultater Aremarkrittet
 Resultater REMA 1000-rittet Berg IL
 Resultater Ormtjernrittet
 Resultater Høiasrittet

2010

xls HA-karusellen sammenlagt (oppdatert 25/6)
xls HA-karusellen sammenlagttider (oppdatert 30/5)
xls HA-karusellen sammenlagt klubblag (oppdatert 30/5)

Resultater Høiåsrittet
Resultater REMA 1000-rittet (oppdatert 24/5)
Resultater Ormtjernrittet (som pdf) (oppdatert 27/5)
Resultater Ormtjernrittet (som excel) (oppdatert 27/5)
Bilder Ormtjernrittet
Resultater Aremarkrittet (oppdatert 1/6)