BLÅ-LØYPA

Blaaloeypa.jpgBlaaloeypa.jpg
Blåmerket

TIL HØIÅS
2,9 km fra Ekelimoen

ADKOMST
Følg Lysløypa fra Stenrød (1,8 km) eller Høiåsveien (Holmenkrysset) til Ekelimoen.

BESKRIVELSE
Løypa følger til å begynne med Oldtidsveien nordvestover et lite stykke før den tar av til høyre. På nordsiden av løypa like etter at man har passert høyspentlinja, ligger Gørrtjern vel 100 m fra stien. Her kan man gå på skøyter når forholdene tillater det. Nærmere Høiås tangerer Blåløypa Lys-

Løypa for så å gjøre en sving nordover til den tangerer Rahaugløypa. Der svinger den skarpt mot høyre i retning Høiåshytta. På strekningen mellom Lysløypa og Rahaugløypa passerer man en bålplass. Plassen er merket "Høla" på kartet. Blåløypa anbefales som et godt alternativ til f.eks. Lysløypa