RAHAUGEN-LØYPA

Rahaugenloeypa.jpgRahaugenloeypa.jpg
Gulmerket

TIL HØIÅS
3,5 km

ADKOMST
Følg Rv. 22 nordover 4,0 km fra rundkjøringen på Brødløs

BESKRIVELSE
Løypa følger til å begynne med Oldtidsveien ca 500 m. Etter ca 200 m passerer veien en gammel fotballplass som ble benyttet tidlig på 1900-tallet for lokale oppgjør. Under andre verdenskrig ble det spilt illegal fotball her. Videre går løypa på sti gjennom glissen furuskog og passerer nordenden av Tutjern. I Tutjern er det fint å bade, dog ikke for små barn og ikke svømmedyktige. Løypa er relativt tørr og det er fullt mulig å gå tørrskodd hele veien. Når den nærmer seg Høiås, runder den nord om Tobarntjern. Oppe på Høiåsplatået kommer løypa fram til TV-masta, før den ender ved Høiåshytta. Hvis man følger høyspentlinja ca 300 m nordvest fra masta, kommer man til tomta etter Skiklubbens først hytte (1893-1903). På 1970-tallet var denne løypa mye benyttet som skiløype, men etter dagens forhold egner den seg best til fots. Vi kan også anbefale utsikten rett nord for TV-masta hvor man på klarværsdager kan se mot Linnekleppen.