BJØRBEKKMOEN-LØYPA

Bjoerbekkmoenloeypa.jpgBjoerbekkmoenloeypa.jpg
Blåmerket

TIL HØIÅS
2,7 km

ADKOMST
Følg RV 22 nordover 7,7 km fra rundkjøringen på Brødløs

BESKRIVELSE
Løypa følger gruveveien ca 1,7 km fram til Herrebrødengruvene. De fleste gruvene er i dag sikret med innsats fra HSK-medlemmer. Vi kan også anbefale en liten avstikker nordover fra veien (følger en sti i ca 300 m) hvor man kan gå inn til en tunnelgang som munner ut i en åpen gruve. Spennende for de yngste og fin avveksling for de eldre. Fra gruvene er det markert stigning opp til Høiåsplatået. Det var gruvedrift i området fra slutten av 1800-tallet til 1969. Det ble utvunnet kvarts, glimmer og feltspat. Dette ble fraktet til smelteverket på Hafslund. Løypa anbefales også når det er skiføre. Det er lett å gå på veien innover. Vanligvis er det oppkjørte spor.