KJØLEN-LØYPA

Kjoelenloeypa.jpgKjoelenloeypa.jpg
Rødmerket (skiløype)

TIL HØIÅS
5,5 km

ADKOMST
Følge Rv 22 nordover 8,8 km fra rundkjøringen på Brødløs. Parkering på vestsiden av veien mot betaling.

BESKRIVELSE
Løypa går til å begynne med over noen jorder før den kommer fram til skogen. Den runder vestover ved foten av Stangås. Snart kommer den ned på et fint myrparti for så å passere Stangåstjern. Den går så over et lengre myrparti før den sterke oppstigningen til Høiåsplatået. En fin, fin skitur som kan anbefales på det beste.