Barneidrett: Program for høsten 2020

Her finner du program for høstsemesteret. Merk at det kan bli endringer underveis. Info sendes pr. e-post.

Vel møtt! 😊