Barneidrett: Program for våren 2021

Her finner du program for høstsemesteret. Merk at det kan bli endringer underveis. Info sendes pr. e-post.

Vel møtt! 😊