Er du en av de sobildem bruker lysløypa til Høiås?

På lørdag kan alle ivrige og glade brukere av løypenettet og lysløypa dra på seg arbeidshanskene og bli med på høstens dugnad. Dette gjelder om du er en ivrig o-løper, foreldre til noen i barneidretten eller UFO - eller ganske enkelt en av de som setetr pris på en tur i lysløypa på en mørk høstkveld.

Vi har planer om å kjøre ut en del masser i lysløypa dersom været tillater det, og vi ønsker også i år å få ryddet langs lysløypetraseen. Blir vi mange er det også noen oppgaver rundt hytta vi ønsker å få utført. 

Vi starter opp kl. 09:00, jobber til magen sier lunsj ca. kl. 13:30. Pga smittevern-hensyn prøver vi å rigge til noe felles mat ute på grillplassen dersom været tillater det. Vi oppfordrer til å ta med arbeidshansker, motorsag, ryddesag, øks eller kvistsag. Husk godt fottøy og varme klær!

På grunn av smittevern ber vi om at alle går inn på internpåmeldingen og registrer seg: https://entry.haldensk.no/event/2398

Legg gjerne inn info om hva slags utstyr du kan stille med slik at planleggingen blir enklere– om du ikke har hjullaster eller traktor duger det lenge med arbeidsinnsats og godt humør!