Halden Sk sine forsikringer er:

Klubbforsikringen er i Gjensidige, 

Øvrige forsikringer på eiendom og kjøretøy er hos IF.

  • Les mer hos IF

For mer info om forsikringene i Halden SK ta kontakt med leder av hyttestyret eller leder av hovedstyret