Halden Sk sine forsikringer er:

Klubbforsikringen er i Gjensidige, 

  • Ulykkesforsikringen er her på 1 million og trer i kraft ved 10% invaliditet.
  • Les mer hos Gjensidige
  • Meld skade hos Gjensidige

Øvrige forsikringer på eiendom og kjøretøy er hos IF.

  • Les mer hos IF

For mer info om forsikringene i Halden SK ta kontakt med leder av hyttestyret eller leder av hovedstyret