Dagens FINN FRAM-dag på Rokke skole må sies å vært en suksess. Bortimot 130 mennesker deltok på dagens vandring. I tillegg var dagens fotballkamp mellom Rokke Øst og Rokke Vest en suksess. Tribunen var helt full. Og vi takker våre samarbeidspartnere Rokke Bygdelag, Rokke 4H og Berg, Rokke og Asak Historielag for fint samarbeid. Vinner av sykkelen ble Christine Raa og gassgrillen ble vunnet av Inger Svendsby. Begge vinnererne var veldig fornøyd.
vinnere.jpgvinnere.jpgFotballkampen endte til 6-3 til Rokke Øst for anledningen i lånte Kvikdrakter. Rokke Vest stilte i Berg drakter og allerede nå var planene der om et returoppgjør. Og tidvis var det meget bra spill. Dagens prestasjon var utvilsomt Vest lagets redusering ved Tom Minge Nilsen, en kanon fra 20-25m. Og vi så bare blide fjes med dagens arrangement. Arrangementet retter en takk til Østfold Korn som dekket en annonse samt til Sportsenteret og Felleskjøpet for litt sponsing/rabatt av premiene.
vest.jpgvest.jpg
Her er riktig svar.
Spørsmål 1
Ved Viksletta i Berg ligger en stor Gravhaug. Hva heter den? 2. Jellhaug

Spørsmål 2
I nærheten av Boberg er det en stor gravsten fra Bronsealderen Hva heter den? 2. Bautasten

Spørsmål 3
Hvor gammel er Rokke 4H? X. 49 år

Spørsmål 4
I Halden er det tre middelalderkirker fra ca. 1150 e. Kr. En av disse er nevnt under. Hvem er det? 1. Berg kirke

Spørsmål 5
Ved Alkerød/Hjelmungen er det et felt med helleristninger. En av ristningene er brukt som modell til Logo for Berg,Rokke og Asak Historielag. Hva viser logoen et bilde av? 1. Et solhjul

Spørsmål 6
Hva står de 4- h- ene for i 4H? 2. Hode, hjerte, helse, hender

Spørsmål 7
I området ved Berg kirke finnes felter med gravhauger fra bronsealderen. Hvor mange gravhauger er det i området? X. ca. 60

Spørsmål 8
I 1987 undersøkte arkeologer en gravhaug ved Berg skole. Gravhaugen var fra om lag 300 år e. Kr. Hvor mange personer hadde blitt gravlagt i denne haugen? 2. 4 personer

Spørsmål 9
Hvor mange 4H klubber finnes i Halden? 1. 5

Spørsmål 10
Bronsealderrøyser (gravkammer) finner vi på flere steder langs høydedragene i Berg og Rokke. Et sted ligger det tre store røyser. Hva heter stedet? X. Bobergåsen

Spørsmål 11
Det største sammenhengende gravfeltet fra bronsealderen i området, ligger langs riksveien sørøst for Rokke kirke. Hvor mange gravhauger er det i området? 1. ca. 80

Spørsmål 12
Hva heter Norges nasjonal fugl? 2. Fossekall

Spørsmål 13
I Berg og Rokke finnes det mange bygdeborger fra ca. 4 til 600 e. Kr. Hva heter den som ligger ved Svinesund?
X. Børsåsen

Spørsmål 14
Jellhaug er nordens største gravhaug. Hvor stor er diameteren på haugen? 2. ca. 80m

Spørsmål 15
Hva heter Nord- Europas høyeste fjell? X. Galdhøpiggen

Spørsmål 16
Berg hadde to representanter blant Eidsvollmennene i 1814. Prosten i Berg den gang, Peter Hount, var den ene, men hvem var den andre som var med på Eidsvoll i 1814? 1. John Hansen Sørbrøden            

Spørsmål 17
Da Karl.12 angrep Norge og Fredrikshald i 1716, kom han fra Berg-siden. På hvilken gård i bygda hadde han sitt hovedkvarter? 2. Torpum

Spørsmål 18
Hvilken 4H klubb tilhører ikke Halden?1. Kvisler

Spørsmål 19
Teorien om at slaget ved Svolder omkring år 1000 stod ved Svalerød og Sponvika, ble lansert for vel 10 år siden, men husker du av hvem? 1. Per Linge            

Spørsmål 20
Den gamle Svinesundsbrua ble innviet 15. juni 1946. Hvor lang er den? 1.            420m

Spørsmål 21
Hvor var fjorårets 4H-fylkesleir i Østfold? 1. Rokke

Spørsmål 22
Jernbanen i Norge feiret sitt 150- års jubileum i 2004, men når var jernbanen gjennom Berg fra Kristiania til Fredrikshald, og videre til Kornsjø og Sverige ferdig? 2. 1879

Spørsmål 23
Fra 1887 og i noen år framover mot 1900, hadde vi i Berg et stort marmorsliperi med opptil 100 mann i arbeid på det meste. Hvor lå marmorsliperiet? 1. Isebakke

Spørsmål 24
Hva betyr Mieluinen? X. Velkommen

Spørsmål 25
Truels Wiel var en foregangsmann innen jordbruket midt på 1800-tallet. Hvilken stor gård i Berg forbinder vi med hans navn? 2. Lundestad

Spørsmål 26
Sponvika hadde i sin tid to skoler. Storskolen het Sponviken skole, men hva het småskolen?
X. Moen skole

Spørsmål 27
Hvor arrangeres Nordisk 4H leir i år? X. Finland

Spørsmål 28
I  Sponvika ble det, faktisk helt fram til 1956, drevet en spesiell og ganske sesongbetont industri. Hva slags industri er det snakk om? 2. Hermetikkfabrikk

Spørsmål 29
I hvilket år ble kommunene i Berg, Idd og Halden slått sammen til Halden kommune? 2. 1967

Spørsmål 30
Hva heter Østfold sørligste 4H klubb? 1. Prestebakke

Orienteringsoppgaver
 1. 120 m.o.h. (Garasjen på Rokke gård)
 2. Ca. 50 m til lysstolpen
 3. Sort prikk er en stein og brun prikk et lite høydepunkt
 4. Du havner på post 7 ved å gå 300, vestover
 5. Brunt V-tegn er en liten grop
 6. A) ca 75m og sydøst
  B) ca 130m og syd
  C) ca 75 m og nord vest
 7. 88m mellom 7-8 post
 8. 140 m.o.h.
 9. OBS –de hvite T-skjorta forsvant.
 10. De tre furuer ligger 125 m.o.h.
Resultater
Navn Poeng (maks 30)
Odberg 28
Geir Andersen 28
Anette Aas 28
Kristine Aas 28
Anne Jorunn Aas 28
Ole Martin 28
Freddy Fagerholt (utenf.konk) 27
Kirstine Nygaard & Co 26
Gerd Strand 26
Thor Åge Jensen 25
Andreas Jensen 25
Harboe 25
Sissel Jensen 25
Inger Fagerholt 25
Tone Glomsrød 24
Trygve Glomsrød 24
Jan Erik Hansen 24
Ingvild Nygaard-Hanse 24
Solveig Torp 24
Gunn Wold 24
K Gåserød 23
Jon Gåseød 23
Martin Glomsrød 23
Siri Josefine Mo 23
Olav Stokkeland 23
Wenche Stokkeland 23
Petter Stokkeland 23
Morten Stokkeland 23
Anders Antonsen 23
Gro Lunde 23
Inger Svendsby 23
Elisabeth Herrebrøden 22
Markus Kynningsrød 22
Silje Eliabeth Wold 22
Ivar Lund 22
Gerd Syverstad 22
Harboe 22
Ronny V. Svendsen 22
Gard Gjermund Wold 22
Heidi Mjølnerød 21
Anders Mjølnerød 21
Christine Raa 20
Kristine, Magnus, Tor Kristian 20
Erik Mostad 20
Jens Mo 20
Ann Helen Lillestrand 20
Vi har kun tatt med de som har 20 poeng eller mer.
Orienteringsspørsmål er ikke medtatt.