Her følger del II av Høiås Trimtex Night Cup.
(Internet Explorer anbefales for å vise filmen.)