NSJeg vil takke alle funksjonærer for den store innsatsen før og under Norwegian Spring 2013. 

Vi gjennomførte et tilnærmet prikkfritt arrangement og har fått veldig mye skryt i etterkant. Dette gjelder både arena, kart/løyper/terreng og ikke minst gjennomføringen teknisk og praktisk. Når været i tillegg var på vår side, bidro dette til en flott opplevelse. Når vi får kommentarer som at "dette arrangementet kan være et mønster for mange andre" blir vi også litt stolte. Dette bærer bud om at Norwegian Spring er inne på det rette sporet. Igjen takk!

Tom Wahlgren, løpsleder Norwegian Spring 2013