UlvåsbakkenHalden Skiklubb hadde i høst en omfattende dugnad i lysløypa for å oppgradere/utbedre løypa etter at store regnmengder over år har tæret på løypa.

Spesielt har området ved Ulvås fått et betydelig løft med drenering/grøfting for å lede bort vann før nytt bærelag og topplag ble kjørt på.

Den såkalte Ulvåsbakken har vært vanskelig å forsere den senere tiden og det ble lagt ned betydelig innsats og materialer for å sikre en god og varig løsning.

Det ble også utført en del vedlikehold i løypa forøvrig.  Halden Skiklubb vil takke Leif Grimsrud som sammen med Halden kommune og Norstone AS Svingen Pukkverk har bidratt med transport og masser. En stor takk også til våre alltid positive medlemmer som har stilt med arbeidslyst, maskiner og utstyr.

Halden Skiklubb drifter og vedlikeholder ca 9 km med lysløyper i Høiåsmarka. Dette som et tilbud til hele byens befolkning. Idrettslaget står for alle kostnader i forbindelse med drift av lysløypa, så som strøm, grunnleie og forsikringer samt vedlikehold av lys, løyper og løypemaskiner. Totalt koster dette idrettslaget over 50.000 kr i året.

Setter du pris på lysløypa og det arbeidet som legges ned, er du velkommen til å bidra via Lysløypas venner på kontonummer 1030.07.02185 eller på Vipps # 502816