16: Strupe-Bislingen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2001, første gang 1974
Synfaring/revidering: Bård E. Andersen, Morten Dalby
Digitalisert: Thormod Paulsen og Morten Dalby 2001
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Vårspretten 1975, Modell Event WMOC2003
Terrenginformasjon: For det meste småkupert og åpen lettløpt furuskog, men også tettere partier og noe hogst. Flere skrålier med stor høyde forskjell. En del stier nærmest bebyggelsen.
  16 Strupe-Bislingen