Årsmøte

Kategori: Klubb

Det innkalles herved til årsmøte i Halden Skiklubb onsdag 25 januar 2017 kl.1830 på Høiås. Saksliste iht. klubbens lover. Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside en uke før årsmøte. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes klubbens leder senest fredag 13. januar 2017.

Del

Revisjon av handlingsdokument for Halden Skiklubb

Kategori: Klubb

Klubbens handlingsdokument for de neste tre år (2017 – 2019) er under revisjon. Et første forslag til nytt dokument er utført av klubbens hovedgrupper og dette forslaget ble godkjent av styret 12.12.2016.

Dokumentet legges nå ut til gjennomsyn av medlemmene for eventuelle kommentarer eller forslag om endringer.  Nye tilførsler eller endringer må selvfølgelig ha flertall bak seg for å bli godkjent.

Avhengig av graden av tilbakemeldinger blir det avholdt et medlemsmøte på Høiås torsdag 19. januar 2017 med gjennomgang og mest mulig ferdigstilling av dokumentet slik at det blir klart til endelig

...
Del

Minnestund ved Hafsrød 17. mai 2016

 Minnestund ved Hafsrød 17. mai 2016
Kategori: Klubb

Hafsrod-1

Det vil i følge tradisjonen bli holdt en minnestund ved Hafsrød støtta 17. mai kl. 08:00. Etter retur til byen er det mulig å kjøpe frokost i kafeen i Busterudgaten Eldresenter fra kl. 09:00.
 

HSK
Styret

Del