11: Unnebergåsen

11: Unnebergåsen
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2008
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM mellom 2009
Terrenginformasjon: Kystnært og kupert terreng. Litt oppstykket av stier og kulturlandskap. Aktiv skogsdrift og ganske mye hogst.
  11 Unnebergasen
...

13: Berg skole

13: Berg skole
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2015 (nytegnet med laserkurver)
Synfaring: Morten K. Moe, Morten Dalby
Digitalisert: Morten K. Moe
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp: Model Event WMOC2003.
Terrenginformasjon: Relativt lite område med få myrer. Lite kupering, men en fin skråli mot vest. Noe hogst, men også fin gammel granskog. En del stier.
   
...

12: Isebakke

12: Isebakke
Kategori: Kart
Målestokk: 1:5 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2007
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM sprint 2010.
Terrenginformasjon: Sprintkart. Bolig- og industriområde. Noen skogspartier.
  12 Isebakke

14: Boberg

14: Boberg
Kategori: Kart
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2003
Synfaring/revidering: Morten Dalby
Digitalisert: Morten Dalby
Ny revidering:  
Kartbase: Syverstad-Tobroåsen-Berg-Strupe
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: En relativt stor ås og flatere områder i vest. Ganske mye ny og gammel hogst.
   14 Boberg
...