Revisjon av Halden Skiklubb Handlingsdokument

Klubbens handlingsdokument for perioden 2013 – 2016 skal revideres. Nytt handlingsdokument for perioden 2017 – 2020 skal utarbeides høsten 2016 og godkjennes ved klubbens årsmøte 25.01.2017.

Styret i Halden Skiklubb har i styremøte den 9.05.2016 vedtatt at revisjon av handlingsdokumentet skal skje gjennom en klubbprosess hvor dokumentet revideres dels i de enkelte valgte grupper og dels gjennom medlemsmøte(r). 

I den sammenheng er det utarbeidet et revisjonsdokument ment som en temaguide i denne klubbprosessen. Den enkelte gruppe har oppgaven å bestemme og annonsere når og hvor gruppen bearbeider planen slik at dette kan skje i åpne møter. 

Se link til gjeldene handlingsdokument og revisjonsdokument:

Handlingsdokument Halden Skiklubb 2013-2016

Revisjonsdokument