Kick Off for frivillige til VM Orientering 2019

VM Orientering 2019 er det første VM i Østfold uansett sportsgren. Vi skal arrangere Prøve-VM med WC-status 31. august – 2. september 2018 i Aremark og Våler. VM 2019 arrangeres 12. – 17. august 2019 i Varteig og Spydeberg. I VM-uka i 2019 skal vi også arrangere 6 publikumsløp i Sarpsborg, Fredrikstad, Varteig og Spydeberg.

Organisasjonskomiteen er på plass og nå er det tid for å starte rekrutteringen av frivillige til gjennomføring av WC 2018. Vi inviterer derfor alle som er interessert i å gjøre en frivillig jobb enten under WC 2018 og/eller VM 2019 til Kick Off på Quality Hotel Sarpsborg onsdag 21. mars kl 18.

Vi oppfordrer alle som 16 år eller eldre, enten du er medlem i en o-klubb eller ikke, og har interesse for frivillig arbeide knyttet til store idrettsarrangement om å delta. Her får du innsikt i planene for Prøve-VM og VM 2019 og hvordan du kan melde din interesse for å bli frivillig.

Program

• Velkommen og status planer for Prøve-VM og VM 2019
• Seksjon Sport
• Seksjon Publikumsløp, Arena, Kultur og Marked/kommunikasjon
• Hvordan bli frivillig - introduksjon av frivilligportalen
• Ekstern foredragsholder - motivasjonsforedrag
• Avslutning


Kick Off’en er lagt opp til å vare i maksimalt 2,5 time.


Bli med på å høre om det største idrettsarrangementet i Østfold – VM Orientering 2019!


Velkommen!


Med vennlig hilsen
Per Bergerud
Leder av organisasjonskomiteen