Åpningstider og lysløypa

Åpningstider

Torsdag: 18:00 - 20:30
Søndag: 10:00 - 15:00
Ved skiføre: Lørdag: 11:00 - 15:00

Se hyttevaktlista for oversikt over hvilke uker hytta er åpen (vanligvis fra midten av september til starten av april).

Lysløypa er tent fra mørkests frembrudd til 21:00 alle hverdager og søndager. Lørdag er lysløypa ikke tent. Sløyfe på Håiås er slukket. Ved skiføre vil det revideres.

(Viser til vedtak i Halden SK Hovedstyre 10. oktober - sak 32-22 - strømsparetiltak)

Telefonnummer til de forskjellige hyttevaktene finner du i hyttevaktlista