Historisk karttegnertreff på Høiås

Karttegnere samlet på Høiås
Kategori: Historisk

I forbindelse med jobben Morten Dalby har utført med å samle historisk oversikt om kartproduksjon i Halden Skiklubb, var det tirsdag 28.3.17 en samling på Høiåshytta hvor flere generasjoner karttegnere i klubben møttes til mimring. På bildet ser vi fra venstre Yngvar Nilsen, Bård Andersen, Morten Dalby, Larry Erntzen, Fritz Køhn og Hans Køhn. Disse personer er klubbens mest sentrale karttegnere i tidsrommet fra 1961 fram til i dag. 

Når Halden Skiklubb har nådd posisjonen som en av de fremste klubber innom o-sporten, har gode orienteringskart vært en nødvendighet. Det har muliggjort gode tekniske treninger samt å arrangere nasjonale og internasjonale konkurranser. Derved har bidraget fra klubbens karttegnere vært av stor betydning. Samlingen rommet både teknisk fagprat samt muntre historier - som det var mange av.

...

Historisk presentasjon: Kart og karttegning i Halden skiklubb

Historisk presentasjon: Kart og karttegning i Halden skiklubb
Kategori: Historisk

Til alle som liker å titte på o-kart og kanskje også er litt historisk interessert, så er det her vedlagt en beskrivelse av karttegningen i HSK fra 1928 til 2016.

Klartjern og Remnevannet på gammelt kart

Her kan du lese om hvordan Edgar G. Andersen og Kåre Varting tegnet de første o-kartene til klubben før andre verdenskrig, om Edgar sitt første spesialtegnede o-kart ved Remne Vandet, om arbeidet som ble videreført av Steffen Steffensen og Roar Andersen, om NM-kartene til Fritz Køhn, Larry Erntzen og Hans Køhn, om Bård E. Andersen – en av skaperne til de moderne orienteringskart i Norge, om synfaringen og rentegningen til bl.a. Yngvar Nilsen og Morten Dalby, samt om innføringen av datateknologi, OCAD og Laserdata – en revolusjon i fremstillingen av orienteringskart!

...