Regler for dekking av startkontingent

Vedtak fra Hovedstyremøte 19. april 2007, revidert 12. februar 2009

HSK dekker startkontingent for:
Ungdom (-16 år)
Juniorer (17-20)
Studenter i den tiden de studerer
NM deltakere
Testløp/uttaksløp uttatt av TIU
Stafetter
Løpere rangert i elitegrupper skal betale halv startkontingent med mindre de studerer. 

HSK dekker ikke:
Etteranmeldingsgebyr, gjelder alle
Kontingent ved ikke-startet, uansett årsak. Unntak hvor det kan fremlegges legeerklæring. Unntaket gjelder løpere som ville fått løpet dekket, ikke de som må betale selv.
Brikkeleie
Ferieløp/sommerløp (løp i perioden etter o-festival helgen til skolestart i august)
Løp utenlandske løpere bosatt i utlandet løper i utlandet.