På lag med oss?

Vil du være på lag med oss?

Ta kontakt med med vår sponsorkontakt.

Vi har tidligere laget en sponsorbrosjyre kalt "På lag med oss?". Den er noe utdatert, men mye er også fortsatt aktuelt.

plagmedoss_forside.jpg(.pdf-format, 7 MB)