Krav om politiattest i Halden Skiklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Halden Skiklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattest – hvem? Retningslinjer for Halden Skiklubb

Dette gjøres i samråd med styreoppnevnt ansvarlig for ordningen: 
Guro Bryggen
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

telefon: 901 04 911

Vara:

Pål Backstrøm
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
telefon: 41 66 79 73


Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Halden Skiklubb har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av Pål og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge (og av foreldre/foresatte hvis den søknaden gjelder er under 18 år). Pål sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Halden Skiklubb.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Pål. Halden Skiklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest