Handlingsdokument

Gjeldene Handlingsplan vedtat på årsmøtet 2024:

Handlingsdokument_Halden_Skiklubb_2024-2029.pdf

 

Tidligere Handlingsdokumenter

Halden Skiklubbs handlingsdokument for 2020-2022 (forlenget til 2023 etetr vedtak på årsmøtet)

Halden Skiklubbs handlingsdokument for 2017-2019