Resultater og strekktider NM Natt.

Nå er også strekktidene gjort tilgjengelig for NM Natt. Dere finner dem sammen med resulatetene her.

Strekktidene er desverre litt mangelfulle for en del løpere på grunn av problemene relater til online postene.


Kalender

HSK på Twitter

HSK på Facebook