Innbydelsen til Høiåssuget 8/5

finner dere under.

Innbydelsen finnes også som nedlastbar versjon her. (oppdatert 27.4)

Påmelding via Palisoft her.

Velkommen til et hyggelig o-løp på Høiås med fellesstart.