Innbydelse Høiåssuget 2012

Innbydelsen til Høiåssuget 1. mai 2012 er nå klar. Dere finner innbydelsen her. Påmelding via Eventor her.

Høiåssuget er en del av Høiåsdagen.