O-løp Halden Idrettslag i tiden 1927 til 1937

Det første orienteringsløp i Norge utenfor Oslo ble i 1927 arrangert i Aspedamstraktene. Tidligere formann i Halden SK, Einar Haugen, har samlet en kort historikk til glede for nye og gamle medlemmer.

(Kilde Halden Idrettslag 1912-1937)

1927 Det første orienteringsløp i landet utenfor Oslo. Løipen var laget av kap. Bryhn i Aspedammentraktene. Det var 30 deltagere i det første løp.

Premielisten:

Over 30 år: 1. Sersj. Myhrer, 2. Arnt Frøyd, 3. Oscar Sæther, 4. Rolf Lie, 5. Johan Braaten, 6. Hans Minge.

Under 30.år: 1. A. Hasle, 2. Fr. Anker Rasch, 3. L. Haarby, 4. Ole Moen, 5. Hans Hansen, 6. Karl Flinth, 7. J. Hagen, 8. David Frogner, 9. F. Werner.

Dette første orienteringløp blev fulgt av nye hvert år. Også byens andre foreninger fulgte med og i de første 10 år til utgangen av 1936 hadde det ialt vært 32 orienteringsløp i Halden.

1928 Årets orienteringløp blev vunnet av Johan Braaten og Hans Hansen.

1929 Årets orienteringsløp holdtes 24.nov. og blev vunnet av Bjørn Fougner, Oscar Sæther, Ole Moen og Bernh. Christiansen.

1930 Årets orienteringsløp holdtes 26.okt. ved Buer, og det blev vunnet av O. Sæther, Håkon Bakke, Anker Rasch og G.Svensen.

1931 Orienteringløpet 4.okt. blev vunet av Boris Juliussen, Johan Braaten, O. Strugstad og Gerd Pettersen.

1932 Årets orienteringløp holdtes i Enningdalen og blev vunnet av Boris Juliussen.

1933 Årets orienteringsløp holdtes i Degernes og hadde for første gang utenbys deltagelse ca 30 mann fra Oslo. Paul Grenager Rye vant.

1934 Orienteringløpet holdtes i Enningdalen og blev vunnet av G. Ligård.

1935 Årets orienteringsløp blev det første internasjonale løp. Det holdtes på Prestebakke og hadde meget god deltagelse fra Oslo, Kongsvinger og Sarpsborg. Kolbjørn Rød, Oslo vant med Yong Andersen, Halden som nr. 2. Yong Andersen vant her Fougners pokal til odel og eie.

1936 Lagets 10de orienteringløp arr. i Osdalen. Det ble vunnet av Håkon Brække. I det internasjonale orienteringsløp vant HIL rutebileiernes pokal.