Arnestatuetten

thumb_arnestatuetten.jpgthumb_arnestatuetten.jpg17.mai nærmer seg. I alle år etter frigjøringen 1945 har mange av Halden Skiklubbs medlemmer vært på Hafsrød 17.mai for å hedre Arne Erlandsens minne - en vakker tradisjon som gjør dagen enda mer meningsfylt. Det blir stadig færre som kjente Arne Erlandsen og hva han sto for, men den fine tradisjonen lever. På årsmøtet i Halden Skiklubb i 1977 ble "Arnestatuetten" opprettet av medlemmer som sto Arne Erlandsen nær. Sterke følelser kommer til uttrykk i begrunnelsen for å opprette statuetten som ble fremmet av Edgar G. Andersen Ingen ringere enn Ragnhild Bente Andersen var den første som fikk sitt navn på statuetten.

?ARNESTATUETTEN?

Hvorfor har denne statuetten fått dette navnet? Jo, fordi den skal minne oss om den unggutten som i ung alder meldte seg inn i Skiklubben, fordi han var glad i å ferdes i skog og mark og fordi han følte seg hjemme der og fant venner han satte pris på.

Navnet var Arne Erlandsen, og Skiklubben skulle få erfare at i denne gutten hadde de fått et medlem med enorm kapasitet. Det er et ordtak som heter at ?kjært barn har mange navn?. Arne fikk også et tilnavn, og det navnet han fikk forteller i grunnen alt om denne gutten.

?Energien? blev han kalt. At han levde opp til dette tilnavnet, er sikkert og visst. I alt han foretok seg, så lå det alltid en voldsom energi bak, og han var aldri redd for den tyngste bør.

Arne blev glad i alt omkring Skiklubben, enten det var Høiåshytta, kameratskapet, arrangement eller som aktiv i løypa. Alt gikk han inn for med pågangsmot og ikke minst, godt humør. Hans treningsiver var umettelig, og det gav etter hvert resultater. Kort sagt, han vokste med de oppgaver han påla seg selv, og hans optimisme smittet på hans omgivelser.

Vi satte umåtelig stor pris på denne gutten som vi efterhvert så modnes og inn-

ga respekt. Da krigsutbruddet kom i 1940, var han alltid i fremste rekke i idrettens motstandsbevegelse, og når senere Mill-org. blev opprettet, var han aldri i tvil om hvor han hørte hjemme.

Dette skulle bli Arne Erlandsens triste skjebne. Når han ikke lenger kunne tjene sitt Fedreland fra norsk jord, ville han tjene det fra et nøytralt land. Han gikk frivillig inn i kurertjenesten over grensen fra Sverige for også på denne måten gjøre en innsats for Norges frigjøring. Han ville og måtte gjøre denne innsatsen, for noe annet var ikke riktig for Arne.

På Hafsrød falt han i kampen for sitt lands frihet, og vi håper at denne statutten som har fått hans navn, med familiens tillatelse, vil minne kommende generasjoner i Skiklubben om at ære Arne Erlandsens minne som et lysende eksempel på mot og offervilje.

E.G.A.

H A F S R Ø D 1944 ARNESTATUETTEN 1977

STATUTTER FOR ?ARNESTATUETTEN?

  1. ?Arnestatuetten? er Halden Skiklubbs eiendom.
  2. Statuetten kan ikke utdeles til en enkelt person.
  3. Statuetten er oppsatt i orientering og kan vinnes av gutt eller jente medlem av Halden Skiklubb.
  4. Statuetten går i den til en hver tid yngste klasse i Østfold O.krets ranking.
  5. Den gutt eller jente som er best på Kretsrankingen får sitt navn på Statuetten og en pokal med ?Arnestatuetten? inngravert.
  6. Statuetten er oppsatt for å hedre en av klubbens medlemmer som falt i kamp for sitt land: Arne Erlandsen