Fornyet samarbeidsavtale med SpareBank1 Østfold-Akershus

C:UsersVidarPicturesHSK20170523_100951.jpg

Klubben har fornyet samarbeidsavtalen med SpareBank1 Østfold-Akershus for 2 nye år. Banken er klubbens hovedsponsor og bidraget fra dem er av stor betydning for vår drift. Det er all grunn til å gi banken honnør for den velvillighet og tillit de viser oss.

Inkludert i avtalen er en bonusordning hvor Eiendomsmegler 1 gir Halden SK kr. 2500,- for hver HSK medlem som legger sitt eiendomssalg til Eiendomsmegler 1. Avtalen forutsetter at Eiendomsmegler 1 informeres om dette i forbindelse med oppdragsinngåelsen.

På bildet ser vi banksjef Tom Willy Prangerød som viser fram den nye samarbeidsavtalen.