Nettsikkerhet på vår hjemmeside

Halden Arbeiderblad (HA) skriver i dag om manglende nettsikkerhet på enkelte hjemmesider, der haldensk.no er en av de utvalgte med ekstra fokus.

Jeg kan i den forbindelse informere våre brukere om at haldensk.no har hatt sikkerhetssertifikat i flere år, men på den delen av hjemmesiden der våre artikler ligger er dette frivillig å benytte enn så lenge for ikke å ødelegge eksterne og interne linker til hjemmesiden. At sertifikat (https) er frivillig på denne delen av hjemmesiden utgjør etter min mening ingen sikkerhetsrisiko.

På den delen av hjemmesiden som våre brukere logger inn på og publiserer informasjon er derimot sertifikat obligatorisk slik at blant annet ingen kan snappe opp brukernavn og passord når en bruker logger inn.

Jeg mener at sikkerheten er ivaretatt på haldensk.no og har sendt utfyllende informasjon om vår hjemmeside til HA og sikkerhetseksperten.

Forøvrig kan jeg informere våre brukere om at haldensk.no kontinuerlig blir oppdatert med siste versjoner av CMS-systemet vi benytter, og overvåket for uvanlig aktivitet og endringer. Dette er også en svært viktig del av nettsikkerheten, og etter min mening den største utfordringen for hjemmesidene til frivillige lag og foreninger.

Mvh
Marius Bjugan
Teknisk ansvarlig for Halden Skiklubbs hjemmeside