Medlemsmøte på Høiås 15. september

IMG 6856

Gjeldende handlingsplan er for 2020 til 2022 og er basert på slagordene:

  • Et steg foran – skal representere klubbens ønske om å være i forkant av utviklingen. Klubben skal hele tiden søke å løse oppgaver på en bedre måte og skape vilkår for at flest mulig medlemmer kan realisere egne mål i klubben.
  • En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke – vårt gamle og gode slagord som representerer betydningen med å delta i miljøet på Høiås og sørge for egen mosjon.

og verdiene: Vilje – Kunnskap – Mot – Respekt. 

Nå skal vi utarbeide en ny Handlingsplan for 2023-2025 og alle medlemmer inviteres til å diskutere hvilke mål vi ønsker å samle oss om.

Medlemsmøtet vil finne sted i Store peisstue på Høiås fra 19:30. 

Videre arbeid med mål og tiltak vil skje i åpne møter i grupper og Hovedstyret.

For de som ønsker å forberede seg så har hovedstyret sammenstilt en status på nåværende handlingsplan som kan lastes ned her.