Politiattest ? hvem?

Retningslinjer for Halden Skiklubb


Disse retningslinjene beskriver hvem vi mener trenger å vise frem politiattest. Avvik og unntak kan forekomme.


Disse retiningslinjene supplerer informajon gitt på NIFs internettside om politiattester, http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75631. Der finnes bl.a. informasjon om hvordan politiattester med anmerkninger behandles, hva som gjøres hvis en person ikke ønsker å innhente politiattest, og hvordan informasjon om fremvis attest tas vare på.

Halden SK vil kreve politiattest fra følgende:

  • Ansatte som har trener-/lederoppgaver ovenfor mindreårige (opp til 18 år).
  • Personer som leder ukentlige treninger for mindreårige.

Dvs. alle instruktører i barneidretten, alle trenere for UFO og alle som regelmessig gjennomfører trening for juniorene.

  • Personer som reiser regelmessig som trener/leder til helge-samlinger og/eller løp over en helg, med samme utøvergruppe (eller deler av samme utøvergruppe)
  • Personer som reiser som trener/leder til samlinger og/eller løp når det er snakk om 5 eller flere dager i strekk (4 eller flere overnattinger).

Som trener/leder regnes den som har ansvaret for en gruppe mindreåringer. Dette innkluderer f.eks. reiseleder som organiserer samkjøring i biler/overnatting etc., lagleder i stafetter og medfølgende foreldre på f.eks. hovedlandsleir.

Personer under 15 år skal ikke levere politiattest.

Halden SK vil ikke kreve politiattest fra følgende:

  • Personer som sitter i styrer og som ikke har direkte kontakt med mindreårige.

Dvs. tillitsvalgte i barneidrettsgruppa, UFO-gruppa, O-gruppa og Ski- og Sykkelgruppa  som ikke har direkte kontakt med mindreårige, men "bare" administrerer.

  •   Personer som er trener/leder på kun et helgearrangement i året.
  •  Personer som er trener/leder for enkel trening eller dagsarrangement en eller noen ganger i året for samme utøvergruppe (eller deler av samme utøvergruppe). Dette inkluderer f.eks. step-in instruktør for barneidretten/UFO/O-gruppa, foreldre som er med på dagsarrangementer, personer fra andre idrettsforeninger som gjennomfører treninger.
  • Medlemmer av en uttakningskomite som ikke har trener/leder-funksjon.
  • Foreldre eller tillitsvalgte som er sjåfører for egne og andres mindreårige, etter avtale med deres foreldre/foresatte. (F.eks. fellesavreise fra Hjortsberg til O-løp krever at foreldre/foresatte til en mindreårig har kontakt med sjåføren.)
  • Foreldre eller tillitsvalgte som stiller opp som supportere. F.eks. foreldre som ser på hovedløpet eller Junior-NM.

 


Styret i Halden Skiklubb
2008-11-20