11: Unnebergåsen

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2008
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Revidering: Matthieu Puech og Øyvind Helgerud 2018.
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM mellom 2009. Norwegian Spring 2018.
Terrenginformasjon: Kystnært og kupert terreng. Litt oppstykket av stier og kulturlandskap. Aktiv skogsdrift og ganske mye hogst.
  11 Unnebergasen