12: Isebakke

Målestokk: 1:5 000
Ekvidistanse: 2,5m
Utgitt: 2007
Synfaring: Morten Dalby
Rentegnet: Morten Dalby
Kartbase: Svinesund-Isebakke-Svalerød
Tidligere løp: KM sprint 2010.
Terrenginformasjon: Sprintkart. Bolig- og industriområde. Noen skogspartier.
  12 Isebakke