Samleoversikt aktiviteter

Halden Skiklubb har flere aktivitetstilbud tilgjengelig for både aktive, mosjonister og familier på tur. Her er noen av de:

Husk retningslinjene med hensyn til antall personer, og vis hensyn med å holde avstand til andre!

Kontaktpersoner: haldensk.no/klubb/kontaktadresser

Skolebesøk
Kategori: Ukategorisert

Skolebesøk

En viktig del i prosjektet er å besøke samtlige barneskoler og noen ungdomsskoler i Halden. Med hjelp av nye og fancy hjelpemidler samt et motiverende opplegg vil vi gi elevene et positivt bilde av orientering og dessuten håper vi også at lærerne skal se på dette som en mulighet til å lære seg mer om orientering. Her kommer litt info om vårt opplegg. Det opplegget vi hadde tenkt oss, fungerer best i skoletrinn 5-7, hvor er elevene er tilstrekkelig gamle til å kunne forstå og bruke kartet, men også såpass unge at det skal fremme den lekfulle opplæringen på skolegården

Material: Et veldig vellykket tiltak har vært å innføre bruken av Emit-touchfree som stempling på postene. Dette har fått gjennomgående positiv tilbakemelding. Elevene syntes det var ekstra motiverende og kult å stemple med denne teknologien. Dessuten har vi kjøpt inn et klassesett med Silva nybegynner-håndleddskompass. Disse har vi brukt som et hjelpemiddel for å rotere kartet rett vei, noe som også ble tatt godt imot hos elevene. Vi tar i bruk våre nytegnete kart i 1:1000 skala over skolegårdene  som er printet på bra papir. Utenom dette kreves det lite for å gjennomføre opplegget, utenom kart og bukker til å feste Emit-Touchfree-postene på.

Opplegg: Som regel hadde vi 60-90 minutter på oss å gjennomføre opplegget. Vi begynner alltid med en gjennomgang på ca 15 minutter inne i klasserommet. Der går vi gjennom hva orientering er, hva et kart er og hvordan det brukes, litt om karttegnene, bruk av kompass og om emit-touchfree-postene. Vi bruker konseptet «rødt til rødt» med kompassene. Det vil si at vi brukte kompasset til å rotere kartet rett vei. Den øverste delen av kartet er rød og om den røde delen av kompassnålen også peker i samme retning vet vi at kartet er orientert dvs. vendt i rett retning. Kompasset er et bra hjelpemiddel for å orientere kartet, men en del elever forstod også utmerket hvordan dette kunne gjøres uten. Men for en del var «rødt til rødt» til stor nytte. Erfaringsmessig har det vært bra å samle elevene innendørs i begynnelsen. Delvis for å gå gjennom det grunnleggende i orientering, men minst like viktig å fortelle hva som skulle gjøres senere for å redusere forklaringen ute.

Når vi går ut begynner vi med å gå samlet en kort introduksjonsrunde. Dette for å vise praktisk en del av det som ble beskrevet inne. Vi stopper opp på hver post og orienterer kartet ved hjelp av «rødt til rødt»-konseptet. Vi prøver også å oversette kartet og forstå at det som er tegnet inn på kartet faktisk også finnes i virkeligheten. En utfordring er å få elevene til å ta seg tid til å se ordentlig på kartet og ikke bare haste seg til alle poster de ser. De elevene som forstår kartet bra synes ofte at introduksjonsrunden er unødvendig, men for mange usikre elever er den veldig nyttig.

Elevene blir instruert av en løper fra HSK

Elevene blir instruert av en løper fra HSK

Etter denne praktiske innledningen bytter vi kart og løper flere løyper. For at ingen skulle føle seg presset fikk elevene selv bestemme om de ville løpe ensom eller med en venn. Men vi forsøker å unngå grupper på mer enn to, ettersom at det da blir flere elever som bare løper etter sine kamerater uten å selv lese kartet selv. I begynnelsen finnes det tre ulike løyper med kartbytte etter hver løype, for de som ble ferdige finnes det ytterligere en bonusrunde. Sløyfene fungerer bra ettersom en kan spre ut elevene på ulike løyper samtidig. Elevene spres ved å begynne på forskjellige løyper, for å så jobbe seg gjennom alle. Dessuten er det en effektiv måte å holde kontroll på hvor raske de forskjellige elevene var og tilpasse dette til den tid som en hadde tilgjengelig. Alt i alt fungerer tidsplanen bra, de fleste ble oftest ferdig med de tre første løypene, og en del også bonusrunden.

3 spennende løyper

3 spennende løyper

De som vil kan få sin tid og mellomtider fra post til post fra sin siste løype via Emit-touchfree-systemet. Vi fokuserer ikke på hvem som hadde den raskeste tiden, ettersom det legges mest vekt på at flest mulig skulle forstp kartet og ta postene i rett rekkefølge. Det viktigste er å gi alle elever en positiv opplevelse av orientering og å forsøke å få de til å skjønne det de gjorde. Målet er ikke å arrangere en ren konkurranse for elevene. Dette har vist seg å fungere godt. Elever er ofte fascinert over teknologien som brukes, så stemplingssystemet resulterte i mye god feedback.

 

Tilbakemeldinger

Noen ord om hva lærere og elever i Halden har sagt om skolebesøkene:

Lærere: 

«Veldig vellykket opplegg. Bra å begynne inne og fortsette ute»
«Introduseringen inne er gull verdt»
«Det bare lyser i øynene på elevene. Får JEG bruke all denne nye teknikken?»
«Etter timen spurte halve klassen meg om hva en gjør for å begynne på orientering på fritiden»
«Imponerende at dere lyktes med å aktivere alle i klassen, til og med de som ikke ellers liker gym»
«Utrolig at til og med den ‘tøffe gjengen’ ble med. De er vanligvis aldri interessert i noe annet enn fotball.»
«Inspirerende og motiverende å få besøk av en ‘proff’.»
«Si bare ifra neste gang dere har et skoleprosjekt. Vi er definitivt med.»

Elever:

«Dette var kjempekult! Jeg tror jeg skal begynne med orientering!»
«Det kuleste var å stemple (med Emit-touchfree) på postene.»
«Det var slitsomt, men kult.»
«Det er så bra med en sport der en ikke trenger å stresse og ha så dårlig tid hele tiden. Jeg ikke å konkurrere.»
«Det her var det beste vi noensinne har gjort i gymmen!»
«Var jag raskest? JAA, så bra! Jag liker å konkurrere!»
«Dere kommer vell tilbake i morgen også? Jeg skulle ønske jeg kunne løpe orientering hver dag.»
«Urettferdig! Hvorfor får ikke tredjeklassinger løpe orientering!?» (Forbigående elev i tredjeklasse)

 

 

Del
Kategori: Ukategorisert

Lære seg orientering

Orientering handler ikke bare om å løpe fra et sted til et annet så fort som mulig. Det som er viktig når en underviser orientering er å få alle elevene til å forstå at kartet og virkeligheten faktisk henger sammen. Det gjelder å forsøke å få hver elev til å kjenne at en vet hva en holder på med, enn å bare løpe en løype så raskt som mulig. Da kommer eleven også til å oppleve orientering som noe kult. Kunnskaper om å forstå og bruke kart er en viktig ferdighet som eleven kan ha stor nytte av på mange måter senere i livet. Ta altså vare på sjansen du har som lærer og gjennomfør en pedagogisk, nøye planlagt undervisning i orientering!

Når en lærer seg å orientere er det en fordel å begynne i et kjent område som for eksempel på skolegården. Det miljøet passer utmerket for å lære orienteringens grunnelementer. Da behøver ingen være redde for å gå seg vill og læreren kan lett koordinere og hjelpe gruppen. Det er bra at begynne leksjonen med å repetere hva et kart er og hvordan en tolker det, men orientering er en ferdighet som best læres ved å prøve selv praktisk. Videre følger noen begrep som det lønner seg å trene på helt fra starten av. Instruer først elevene til å konsentrere seg på noe eller noen av disse delmomentene og spør elevene hvordan det har gått etter at de har løpt ferdig.

Orientere kartet betyr å hele tiden ha kartet vendt riktig retning. Når du selv roterer kroppen, bør du også rotere kartet sånn at det du har rett foran deg i virkeligheten også er rett foran deg på kartet. Dette kan gjøres både med og uten kompass. Har du et kompass, vender du kartet sånn at kartets linjer mot nord viser samme retning som kompassnålens røde del. Uten kompass må en bruke karttegnene for å hele tiden ha samme detaljer foran deg både på kartet og i virkeligheten.

Tommelgrep er en metode for å lettere følge med på hvor en er på kartet. Dette innebærer at en hele tiden holder tommelen der en er på kartet. I og med at en hele tiden roterer kartet når en holder det, må en også hele tiden brette kartet for å både ha kartet vendt mot nord og ha tommelen der en befinner seg.

Å forstå karttegnene er blant det viktigste når en lærer seg å orientere. Det lønner seg å forklare elevene hva som finnes på kartet og hva som ikke finnes. Et orienteringskart er alltid tegnet i fugleperspektiv og med hjelp av logiske karttegn som alle kan forstå.

Et veivalg bør alltid gjøres før en beveger seg mot neste post. Orientering er ikke å planløst virre rundt omkring, men å alltid ha bestemt seg hvordan en vil løpe og siden gjennomføre sin plan. Ofte finnes det flere mulige ruter til neste post og da bør orientereren kunne velge hvilken som er den som raskest mulig tar en fram til målet.

Om din skole har tilgang til kompass er dette en fordel. Det gjør det enklere for eleven å forstå hvordan en skal orientere kartet. En nybegynner i orientering klarer seg allikevel utmerket uten kompass, om en bare lærer seg å orientere kartet ut i fra hva en ser i terrenget. Å ta kompasskurs og løpe eller gå i en viss retning i terrenger er noe som en rekker å lære seg senere om en blir inspirert til å fortsette med orientering. I nybegynnerundervisningen er denne ferdigheten ikke nødvendig.

Å lese kartet i fart er noe som eliteorienterere selvfølgelig bør kunne, men når en lærer seg å orientere er det viktig å stoppe opp og ta den tiden som trengs for å lese kartet. Om en kjenner at en behersker basiskunnskapene kan en utfordre seg selv med å forsøke å plukke opp den informasjonen fra kartet som trengs uten å stoppe opp. Dette gjør orienteringen mye smidigere. Men det er lettere sagt enn gjort!

Del
Kartets tegn
Kategori: Ukategorisert

Kartets tegn

Ettersom det er veldig viktig å forstå at kartet og virkeligheten faktisk henger sammen, bør eleven vite hva som finnes på kartet og hva som ikke finnes på kartet. Da behøver en å forklare hvilke ulike ting som er tegnet. Eleven klarer seg med å kunne de vanligste karttegnene for å kunne prøve seg på orientering. Kartene som brukes på konkurranser bruker internasjonale symboler, så for eksempel en stein ser lik ut på et kart både i Norge og Australia.

Kartet er alltid et forminsket bilde av virkeligheten tegnet fra fugleperspektiv. Det som finnes på kartet kan variere smått avhengig av hvilken type kart det er. På et kart over skolegården kan for eksempel benker og basketballstativ finnes, selv om de ikke tegnes på et orienteringskart over et skogsområde.

Kartets farger:

Det hvite på kartet beskriver «vanlig» skog med relativt god fremkommelighet, ikke verken spesielt tett eller åpent.

Grønt på kartet betyr at skogen er så tett att det tar lengre tid å ta seg frem. Med grønt markeres også trær, busker, hekker og planter. Olivengrønn farge betyr privat tomt og det er alltid forbudt å løpe der.


Gult står for åpen mark der det vokser få eller ingen trær. Gult kan vara f.eks.. plener, hogst og åpne bergknauser.


Med brun farge markerer en høydekurvene, som viser høydeforskjellene i terrenget. Jo flere brune linjer, desto brattere og høyere bakke. Også f.eks, groper samt åpne asfalt- eller grusflater er brune på kartet.


Blå farge representerer ulike former for vann eller lignende som er bløtt, som sjøer, myrer, elver eller bekker.


Svart farge brukes for å beskrive virkelig mange ulike ting på orienteringskartet. Det er fysisk harde detaljer i naturen, som stup/skrent og steiner, men oftest er det noe som mennesker har bygget eller gjort i stand. Dette kan vara f.eks. hus, stier, gjerder, murer mm.


Øvrige tegn og begrep

Fiolett brukes for å markere løypen og postene. Startpunktet er alltid tegnet som en trekant. De ulike postene en skal besøke er markert som sirker og målet er to sirkler inne i hverandre.Skalaen forteller om hvor mye kartet har blitt forminsket sammenlignet med virkeligheten. En vanlig skala i orienteringskonkurranser  er 1:10 000 og da er 1cm på kartet 10 000cm, eller 100 meter i virkeligheten. På kart over skolegårder kan skalaen være betydelig mindre, for eksempe 1:1000, der 1cm på kartet er 10 meter i virkeligheten.

Postbeskrivelse bruker for å tydeliggjøre eksakt hvor posten finnes. Dette trenger ikke en nybegynner å legge så mye vekt på å lære seg. Det som er lurt å legge merke til er at hver post har sin egen kode, som kommer frem på postbeskrivelsen. På denne måten kan en være sikker på å ha stemplet på rett post. På eksempelet nedenfor er f.eks. koden på førsteposten 101. Tilsvarende er koden 178 på 7.post. Postbeskrivelsen nedenfor er en høyt detaljert postbeskrivelse som ikke er fullt så relevant i en skolegård.

Del
Kategori: Ukategorisert

Skoleorientering

For å hjelpe skolene i Halden og Aremark med å undervise i orientering har Halden Skiklubb laget orienteringskart over de fleste av skolene, blant annet gjennom et skoleprosjekt som er støttet av Sparebankstiftelsen og HSK-stiftelsen. Vi har også laget noe opplæringsmateriell.

Kartene og materiellet er helt gratis å laste ned og bruke i undervisningen. Kartene ligger tilgjengelig i en nasjonal base over skoleorienteringskart der det også ligger løypeforslag for mange av våre kart.

Skolebesøk 

Gjennom skoleprosjektet har vi besøkt mange av skolene (i hovedsak 5. - 7. trinn, men også ungdomsskoler), og dette er noe vi forsatt tilbyr om det er skoler som som ønsker hjelp til undervisningen. Ta i såfall kontakt med vår ungdomsavdeling (UFO).

Løpe orientering?

Hvis du synes orientering høres spennende ut (det er det!!) så har vi ukentlige treninger som du kan delta på.

Se presentasjon av vår ungdomsgruppe UFO!

 

 

Del