25: Halden sentrum (sprint)

Målestokk: 1:4000
Ekvidistanse: 2m
Utgitt: 2014-2019, 2007. Oppdatert til ISSprOM2019 i 2019.
Synfaring/revidering: Matthieu Puech 2014-2019, Joacim Carlsson 2007
Digitalisert: Matthieu Puech 2014-2019, Joacim Carlsson 2007
Kartbase: Halden Sentrum/Festningen (sprintnorm)
Tidligere løp: Norwegian Spring 2007 og 2014.
Terrenginformasjon: Halden sentrum. Sentrumsbebyggelse og boligområder. Noen mindre skogsområder og parker.
 

 25 Halden Sentrum

25 Halden Sentrum